Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

crime

Bản dịch

tội, tội ác

Is
that
a
crime
?

Đó có phải là một tội ác không?

Có 4 lời bình

It
is
a
war
crime
.

Nó là một tội ác chiến tranh.

Có 5 lời bình

It
is
a
crime
,
by
law
.

Nó là một tội ác, theo luật.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu