Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

creates

Bản dịch

tạo, tạo ra, tạo nên

Chia động từ của create

She
creates
many
special
moments
.

Cô ta tạo ra nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

Có 3 lời bình

He
creates
the
menu
.

Anh ta tạo ra cái thực đơn.

Có 24 lời bình

Tất cả thể động từ của create

ngôihiện tạiquá khứ
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu