Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

created

Bản dịch

We
will
have
created
a
language
.

Chúng ta sẽ tạo ra một ngôn ngữ rồi.

Có 25 lời bình

I
will
have
created
a
movie
.

Tôi sẽ tạo ra một bộ phim rồi.

Có 45 lời bình

You
will
have
created
the
menu
.

Bạn sẽ tạo ra thực đơn rồi.

Có 17 lời bình

Tất cả thể động từ của create

ngôihiện tạiquá khứ
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu