Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

create

Bản dịch

tạo ra

How
do
they
create
such
a
culture
?

Làm thế nào họ tạo ra một nền văn hoá như vậy ?

Có 1 lời bình

How
do
I
create
a
page
?

Làm thế nào tôi tạo ra một trang?

Có 11 lời bình

What
does
he
create
?

Anh ấy tạo ra cái gì?

Có 27 lời bình

Tất cả thể động từ của create

ngôihiện tạiquá khứ
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu