Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

crab

Bản dịch

cua, con cua

The
crab
drinks
water
.

Con cua uống nước.

Có 37 lời bình

I
eat
the
crab
.

Tôi ăn con cua.

Có 28 lời bình

A
crab
is
an
animal
.

Một con cua là một động vật.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu