Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

court

Bản dịch

toà án

I
have
to
go
to
court
today
.

Tôi phải đi đến toà án hôm nay.

Có 7 lời bình

I
have
to
go
to
court
today
.

Tôi phải đi đến toà án hôm nay.

Có 7 lời bình

The
judge
works
in
a
court
.

Thẩm phán làm việc trong một tòa án.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu