Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. course

course

Bản dịch

khoá học, quá trình

I
do
not
have
a
course
.

Tôi không có một khóa học.

Có 11 lời bình

I
do
not
have
a
course
.

Tôi không có một khóa học.

Có 11 lời bình

Yes
,
of
course
.

Vâng, tất nhiên rồi.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu