Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

couple

Bản dịch

đôi, cặp

The
man
and
the
woman
are
a
couple
.

Người đàn ông và người đàn bà là một đôi.

Có 16 lời bình

They
are
a
perfect
couple
.

Họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Có 16 lời bình

I
see
a
couple
.

Tôi nhìn thấy một cặp đôi.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu