Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

country

Bản dịch

quốc gia, đất nước, nước

I
am
a
famous
actor
in
my
country
.

Tôi là một diễn viên nam nổi tiếng ở nước tôi.

Có 3 lời bình

We
are
an
independent
country
.

Chúng ta là một đất nước độc lập.

Có 4 lời bình

What
country
are
you
from
?

Bạn đến từ nước nào?

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu