Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

count

Bản dịch

đếm, tính

Count
the
apples
in
the
basket
.

Đếm những trái táo trong cái giỏ.

Có 16 lời bình

We
count
on
you
.

Chúng tôi trông vào bạn.

Có 26 lời bình

I
count
from
one
to
five
.

Tôi đếm từ một đến năm.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của count

ngôihiện tạiquá khứ
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu