Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

could

Bản dịch

I
could
not
eat
any
fish
when
I
was
young
.

Tôi đã không thể ăn cá khi tôi còn trẻ.

Có 0 lời bình

I
could
not
agree
with
her
.

Tôi đã không thể đồng ý với cô ấy.

Có 4 lời bình

It
could
be
possible
.

Điều đó đã có thể khả thi.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của can

ngôihiện tạiquá khứ
Icancanned
he/she/itcanscanned
you/we/theycancanned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu