Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

costs

Bản dịch

tốn, những chi phí

Chia động từ của cost

The
hat
costs
less
than
the
coat
.

Cái mũ tốn ít hơn cái áo choàng.

Có 8 lời bình

I
want
to
know
how
much
it
costs
.

Tôi muốn biết nó tốn bao nhiêu.

Có 1 lời bình

The
book
costs
fifteen
dollars
.

Quyển sách giá mười lăm đô la.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của cost

ngôihiện tạiquá khứ
Icostcost
he/she/itcostscost
you/we/theycostcost
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu