Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cost

Bản dịch

chi phí, giá

What
is
the
cost
for
advertising
a
product
?

Chi phí cho quảng cáo một sản phẩm là bao nhiêu?

Có 13 lời bình

What
is
the
cost
for
advertising
a
product
?

Chi phí cho quảng cáo một sản phẩm là bao nhiêu?

Có 13 lời bình

At
all
costs
,
I
want
to
live
in
America
.

Bằng mọi giá, tôi muốn sống ở Mỹ.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của cost

ngôihiện tạiquá khứ
Icostcost
he/she/itcostscost
you/we/theycostcost

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu