Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

corner

Bản dịch

góc

The
museum
is
at
the
corner
.

Bảo tàng ở trong góc.

Có 6 lời bình

In
a
corner

Trong một góc

Có 5 lời bình

The
corner

Góc

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu