Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cooked

Bản dịch

My
mother
cooked
like
that
.

Mẹ tôi đã nấu giống như thế .

Có 7 lời bình

My
wife
cooked
rice
.

Vợ của tôi đã nấu cơm.

Có 19 lời bình

I
cooked
rice
.

Tôi đã nấu cơm.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của cook

ngôihiện tạiquá khứ
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu