Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

contract

Bản dịch

hợp đồng

A
good
contract
is
necessary
.

Một bản hợp đồng tốt thì cần thiết.

Có 2 lời bình

Please
sign
the
contract
.

Vui lòng ký vào hợp đồng.

Có 10 lời bình

He
is
going
to
break
the
contract
.

Anh ấy sẽ hủy hợp đồng.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu