Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

continues

Bản dịch

He
continues
his
job
.

Anh ấy tiếp tục công việc của mình.

Có 9 lời bình

It
continues
today
.

tiếp tục ngày hôm nay.

Có 14 lời bình

She
continues
the
meal
.

Cô ấy tiếp tục bữa ăn.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của continue

ngôihiện tạiquá khứ
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu