Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

continue

Bản dịch

tiếp tục

Are
you
going
to
continue
with
this
campaign
?

Bạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này phải không?

Có 3 lời bình

You
are
going
to
continue
eating
.

Bạn sẽ tiếp tục ăn.

Có 7 lời bình

The
problems
will
continue
if
we
do
not
help
her
.

Những vấn đề sẽ tiếp tục nếu chúng ta không giúp đỡ cô ấy.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của continue

ngôihiện tạiquá khứ
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu