Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

considered

Bản dịch

xem xét, lưu tâm, quan tâm

Chia động từ của consider

I
would
have
considered
that
university
.

Tôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi.

Có 8 lời bình

I
would
have
considered
that
dress
.

Tôi đáng lẽ đã cân nhắc chiếc đầm đó rồi.

Có 7 lời bình

We
would
have
considered
that
house
.

Chúng tôi đáng lẽ đã xem xét căn nhà đó.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của consider

ngôihiện tạiquá khứ
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu