Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

consider

Bản dịch

cân nhắc, xem như, coi như

Please
consider
the
job
.

Làm ơn cân nhắc công việc.

Có 28 lời bình

Please
consider
it
.

Làm ơn cân nhắc nó.

Có 25 lời bình

You
consider
it
.

Bạn cân nhắc nó.

Có 19 lời bình

Tất cả thể động từ của consider

ngôihiện tạiquá khứ
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu