Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

consequences

Bản dịch

hậu quả, hệ quả

He
is
too
young
to
understand
the
consequences
.

Anh ta còn quá trẻ để thấu hiểu những hậu quả .

Có 15 lời bình

I
am
ready
for
the
consequences
.

Tôi sẵn sàng cho những hậu quả .

Có 7 lời bình

What
are
the
consequences
?

Những hậu quả là gì ?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu