Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

condition

Bản dịch

tình trạng, trạng thái, tình cảnh

The
patient
's
condition
changes
each
evening
.

Tình trạng của người bệnh thay đổi mỗi buổi tối .

Có 2 lời bình

The
patient
's
condition
changes
each
day
.

Tình trạng của bệnh nhân thay đổi mỗi ngày.

Có 6 lời bình

Her
condition
is
better
after
the
operation
.

Tình trạng của cô ấy thì tốt hơn sau ca mổ.

Có 6 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu