Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

concert

Bản dịch

buổi hòa nhạc

The
concert

Buổi hòa nhạc

Có 9 lời bình

The
concerts
are
in
the
castle
.

Những buổi hòa nhạc thì ở trong tòa lâu đài.

Có 7 lời bình

The
concert

Buổi hòa nhạc

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu