Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

company

Bản dịch

công ty, doanh nghiệp

We
are
a
global
company
.

Chúng tôi là một công ty toàn cầu.

Có 19 lời bình

She
runs
a
big
company
.

Cô ấy điều hành một công ty lớn.

Có 2 lời bình

It
is
an
independent
company
.

Nó là một công ty độc lập.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu