Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

community

Bản dịch

cộng đồng

We
open
our
buildings
to
the
local
community
.

Chúng tôi mở các tòa nhà của chúng tôi cho cộng đồng địa phương.

Có 1 lời bình

We
are
a
religious
community
.

Chúng tôi là một cộng đồng tôn giáo.

Có 7 lời bình

The
community
speaks
English
.

Cộng đồng nói tiếng Anh.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu