Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

comments

Bản dịch

bình luận (số nhiều)

He
is
reading
the
comments
in
their
letter
.

Anh ấy đang đọc những bình luận trong bức thư của họ.

Có 2 lời bình

I
read
the
comments
.

Tôi đọc những bình luận.

Có 11 lời bình

My
parents
hear
your
comments
.

Bố mẹ tôi nghe thấy những bình luận của bạn.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu