Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

comment

Bản dịch

bình luận, nhận xét

He
is
reading
the
comments
in
their
letter
.

Anh ấy đang đọc những bình luận trong bức thư của họ.

Có 2 lời bình

I
read
the
comments
.

Tôi đọc những bình luận.

Có 11 lời bình

My
parents
hear
your
comments
.

Bố mẹ tôi nghe thấy những bình luận của bạn.

Tất cả thể động từ của comment

ngôihiện tạiquá khứ
Icommentcommented
he/she/itcommentscommented
you/we/theycommentcommented

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu