Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coming

Bản dịch

The
police
are
coming
!

Cảnh sát đang đến!

Có 7 lời bình

The
bus
is
coming
.

Xe buýt đang tới.

Có 5 lời bình

The
fall
is
coming
.

Mùa thu đang đến.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của come

ngôihiện tạiquá khứ
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu