Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

come

Bản dịch

đến, đi

We
come
from
France
.

Chúng tôi tới từ nước Pháp.

Có 7 lời bình

You
come
from
Spain
.

Bạn đến từ Tây Ban Nha.

Có 23 lời bình

I
come
from
England
.

Tôi đến từ nước Anh.

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của come

ngôihiện tạiquá khứ
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu