Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

comb

Bản dịch

lược, cái lược, chiếc lược

I
have
a
comb
for
the
girls
.

Tôi có một cái lược cho những cô gái.

Có 4 lời bình

I
have
a
wooden
comb
.

Tôi có một cái lược bằng gỗ.

Có 12 lời bình

I
like
your
comb
.

Tôi thích cái lược của bạn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu