Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

colors

Bản dịch

màu, những màu sắc

The
colors
are
red
,
white
and
black
.

Những màu sắcmàu đỏ, màu trắng và màu đen.

Có 46 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu