Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cold

Bản dịch

lạnh, lạnh lùng, lạnh lẽo

She
died
on
a
cold
night
in
December
.

Cô ấy đã mất trong một đêm lạnh trong tháng mười hai.

Có 2 lời bình

He
is
a
cold
man
.

Anh ấy là một người đàn ông lạnh lùng.

Có 6 lời bình

I
like
the
cold
days
.

Tôi thích những ngày lạnh lẽo.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu