Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coast

Bản dịch

bờ biển

He
works
at
a
restaurant
along
the
coast
.

Anh ấy làm việc trong một nhà hàng dọc bờ biển.

Có 6 lời bình

My
father
wants
a
house
on
the
coast
.

Bố tôi muốn một ngôi nhà trên bờ biển.

Có 6 lời bình

We
swim
along
the
coast
.

Chúng tôi bơi dọc theo bờ biển.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu