Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clothes

Bản dịch

quần áo, áo quần, đồ

I
have
your
clothes
.

Tôi có quần áo của bạn.

Có 61 lời bình

Our
clothes

Quần áo của chúng tôi

Có 83 lời bình

My
clothes

Quần áo của tôi

Có 77 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu