Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clock

Bản dịch

đồng hồ, đồng hồ treo tường

My
daughter
wants
a
clock
.

Con gái của tôi muốn một cái đồng hồ.

Có 3 lời bình

My
clock
is
pink
.

Cái đồng hồ của tôi màu hồng.

Có 12 lời bình

Where
is
the
clock
?

Cái đồng hồ treo tường ở đâu?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu