Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

climate

Bản dịch

khí hậu

What
is
climate
change
?

Sự biến đổi khí hậu là gì?

Có 6 lời bình

We
speak
about
the
climate
.

Chúng tôi nói về khí hậu.

Có 9 lời bình

What
is
climate
change
?

Sự biến đổi khí hậu là gì?

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu