Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clear

Bản dịch

rõ, rõ ràng, trong

Is
my
explanation
clear
?

Sự giải thích của tôi có rõ ràng không?

Có 10 lời bình

Too
many
things
are
not
clear
.

Quá nhiều điều thì không rõ ràng.

Có 5 lời bình

Today
is
a
clear
day
.

Hôm nay là một ngày trong lành.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu