Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cleaner

Bản dịch

sạch hơn, sạch sẽ hơn

Everybody
wants
to
drive
a
cleaner
car
.

Mọi người muốn lái một chiếc xe sạch sẽ hơn.

Có 1 lời bình

My
table
is
cleaner
than
yours
.

Bàn của tôi thì sạch sẽ hơn của bạn.

Có 24 lời bình

I
want
a
cleaner
house
.

Tôi muốn một ngôi nhà sạch sẽ hơn.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu