Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clean

Bản dịch

sạch, sạch sẽ

My
shirts
are
white
and
clean
.

Những chiếc áo của tôi thì trắng và sạch.

Có 15 lời bình

We
like
clean
shirts
.

Chúng tôi thích những chiếc áo sạch.

Có 22 lời bình

We
wear
clean
clothes
.

Chúng tôi mặc quần áo sạch.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu