Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

city

Bản dịch

thành phố

It
is
the
city
of
churches
.

Nó là thành phố của những nhà thờ.

Có 18 lời bình

I
live
in
a
city
.

Tôi sống ở một thành phố.

Có 6 lời bình

I
know
the
city
well
.

Tôi biết rõ thành phố.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu