Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

choose

Bản dịch

chọn

He
will
choose
one
of
you
.

Anh ấy sẽ chọn một trong các bạn .

Có 4 lời bình

Which
direction
will
they
choose
?

Họ sẽ chọn hướng nào ?

Có 3 lời bình

The
parents
have
to
choose
a
new
school
for
their
daughter
.

Phụ huynh phải chọn một trường mới cho con gái họ.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của choose

ngôihiện tạiquá khứ
Ichoosechose
he/she/itchooseschose
you/we/theychoosechose
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu