Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chicken

Bản dịch

gà, con gà, thịt gà

The
egg
and
the
chicken

Quả trứng và con gà

Có 55 lời bình

She
eats
chicken
.

Cô ấy ăn thịt gà .

Có 11 lời bình

You
eat
chicken
.

Bạn ăn thịt gà.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu