Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cheaper

Bản dịch

rẻ hơn

It
is
cheaper
to
go
by
bus
.

Nó thì rẻ tiền hơn khi đi bằng xe bus.

Có 9 lời bình

Do
you
have
anything
cheaper
?

Bạn có bất cứ thứ gì rẻ hơn không ?

Có 12 lời bình

Do
you
have
cheaper
cars
?

Bạn có những chiếc xe rẻ hơn không?

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu