Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

character

Bản dịch

tính cách, cá tính, nhân cách

She
is
a
woman
of
strong
character
.

Cô ấy là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ .

Có 3 lời bình

He
is
a
man
of
character
.

Anh ta là một người đàn ông có tư cách .

Có 14 lời bình

She
is
a
woman
of
strong
character
.

Cô ấy là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ .

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu