Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chapter

Bản dịch

chương

It
is
a
chapter
of
her
book
.

Nó là một chương trong quyển sách của cô ấy.

Có 5 lời bình

This
chapter
is
in
English
.

Chương này bằng tiếng Anh.

Có 2 lời bình

I
read
the
next
chapter
.

Tôi đọc chương tiếp theo.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu