Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

change

Bản dịch

thay đổi, sự thay đổi

The
colors
change
.

Những màu sắc thay đổi.

Có 22 lời bình

We
change
.

Chúng tôi thay đổi.

Có 4 lời bình

The
seasons
change
.

Các mùa thay đổi.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu