Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

championship

Bản dịch

chức vô địch

We
want
to
be
perfect
for
the
championship
.

Chúng tôi muốn được hoàn hảo cho chức vô địch.

Có 2 lời bình

Who
won
the
championship
?

Ai đã giành được chức vô địch?

Có 14 lời bình

We
want
to
be
perfect
for
the
championship
.

Chúng tôi muốn được hoàn hảo cho chức vô địch.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu