Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

center

Bản dịch

trung tâm

It
is
currently
the
cultural
center
of
the
city
.

Hiện nay nó là trung tâm văn hóa của thành phố.

Có 13 lời bình

The
city
is
in
the
center
of
the
country
.

Thành phố thì ở trung tâm của đất nước.

Có 9 lời bình

The
kitchen
is
the
center
of
the
home
.

Nhà bếp là trung tâm của ngôi nhà.

Có 31 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu