Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cellphone

Bản dịch

điện thoại di động

I
read
the
newspaper
on
my
cellphone
.

Tôi đọc báo trên cái điện thoại di động của tôi.

Có 11 lời bình

The
boy
has
a
modern
cellphone
.

Cậu bé có một cái điện thoại di động hiện đại.

Có 23 lời bình

Do
you
have
a
cellphone
?

Bạn có một cái điện thoại di động không?

Có 52 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu