Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

category

Bản dịch

thể loại, phạm trù

They
talk
about
a
different
category
.

Họ nói chuyện về một thể loại khác .

Có 6 lời bình

Cheese
and
milk
are
in
the
same
category
.

Phô mai và sữa là cùng thể loại .

Có 7 lời bình

They
talk
about
a
different
category
.

Họ nói chuyện về một thể loại khác .

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu